Òrain ùr ann an Taigh Màiri Anndra

Bha seinn gu leòr ri chluinntinn ann an Taigh Màiri agus Peigi Anndra ann an Uibhist a Deas air an deireadh-sheachdain.

Seo an dachaigh far an do chruinnich Mairead Fay Sheathach mòran de dh'òrain na sgìre bho chionn còrr is 80 bliadhna.

'S i Fiona J NicChoinnich a chur air dòigh an tachartais, An Sgàthan, agus bha Shona NicDhòmhnaill, san èisteachd.

Air fhoillseachadh