Sùil air beatha nam Bhatarsach

Fad na seachdain, thathar air a bhith a' toirt sùil air an Scarp - eilean beag far chosta siar na Hearadh.

Dh'fhàg na daoine mu dheireadh 1971.

Aig an àm, bha sluagh Eilean Bhatarsaigh cuideachd air crìonadh. Ach fhuair iadsan càbhsair agus mar sin, ceangal a Bharraigh - rud a rinn diofar mòr dhan choimhearsnachd.

Chuala Shona NicDhòmhnaill mar a bha, agus mar a tha beatha dhaoine ann am Bhatarsaigh an-diugh.

Air fhoillseachadh