Fèill Àiteachais an Eilein Duibh

Bha a' ghrian a' deàrrsadh - anns a' chùmantas - airson Fèill Àiteachais an Eilein Duibh Diardaoin.

Ghabh na mìlltean an cothrom a dhol gu fear de na fèillean àiteachais as motha agus as sine san dùthaich.

Bha mòran ri dhèanamh agus ri fhaicinn, mar a mhìnicheas Coinneach Mac a' Ghobhainn.