Beatha an eilein san là a th' ann

Tha sinn gu ruige seo air beachdan fhaighinn air eachdraidh an Scarp, ach 's e beatha an eilein san là a th' ann a tha an-dràsta fon phrosbaig.

Tha beagan a bharrachd air 40 bliadhna on a dh'fhàg muinntir an Scarp an eilean.

Ghabh Ruaraidh Rothach turas thar Chaolas a Scarp airson bruidhinn ri croitearan a tha a' cumail stoc air an eilean, agus daoine aig a bheil taighean-samhraidh ann.