Làithean m' òige san Scarp

An dara pìos ann an sreath aithrisean mun Scarp.

Bhruidhinn Ruaraidh Rothach ri Fionnlagh MacIllFhinnein, a dh'fhàg an eilean nuair a bha e 11 bliadhna de dh'aois, mu co ris a bha e coltach a bhith na bhalach òg san Scarp.

Air fhoillseachadh