A' feitheamh toradh nan deuchainnean

Bha sgoilearan na dùthcha air bhioran madainn Dimàirt 's iad a' feitheamh ri toradh nan deuchainnean aca.

Airson a' chiad turas, ghabh iad na deuchainnean ùra a ghabh àite na h-Ìrean Coitcheann.

Dh'fhaillich aon duine às gach còig deuchainn Nàiseanta 5, ach tha na h-ùghdarrasan fòghlaim ag ràdh nach gabh coimeas a dhèanamh le bliadhnaichean eile.

Chuala Aonghas Dòmhnallach mar a chaidh do thriùir ann an Leòdhas.

Air fhoillseachadh