Alasdair Allan, Bu Chòir

Alasdair Allan a' bruidhinn ri Innes Rothach mun deasbad Tbh eadar Ailig Salmond agus Alistair Darling.