Alasdair Moireasdan, Nas Fheàrr Còmhla

Alasdair Moireasdan a' bruidhinn ri Innes Rothach mun deasbad Tbh eadar Ailig Salmond agus Alistair Darling.