20 a' call cosnaidh sna Hearadh

Fhuair luchd-obrach GSH air an Tairbeart sna Hearadh dearbhadh air naidheachd nach robh iad idir ag iarraidh.

Ann an litir, chaidh innse dhaibh gu bheil 20 duine a-mach às an 22 a tha ag obair san oifis ionadail a' call an dreuchd.

Chaidh innse dhaibh beagan sheachdainean air ais gun robh co-chomhairleachadh ga chumail mun ghnothach.

Bha am fear-naidheachd againn, Ruaraidh Rothach, ag aithris às na Hearadh.