Soirbheachas do Struileag

Chan e a-mhàin spòrs a tha a' glacadh aire dhaoine ann an Glaschu na làithean-sa. Tha mòran rudan cultarail a' dol cuideachd, 's cha bheag sin de rudan Gàidhlig a tha nam measg.

Thàinig mu 300 duine gu Glasgow Green a dh'fhaicinn an dealbh-chluich aig Struileag, Children of the Smoke.

Bha e cho soirbheachail 's gu bheil iad a-nis am beachd a thoirt air chuairt.

Mar a tha Andreas Wolff ag aithris, tha cothrom aig a h-uile duine pàirt a bhith aca ann.

Air fhoillseachadh