Tha Kerry deiseil; a bheil an teaghlach?

Bidh Kerry Nic a' Phì às Uibhist a Deas a' farpais aig Geamaichean a' Cho-Fhlaitheis Dimàirt.

Gabhaidh i pàirt ann am farpais nam baidhsagalan-beinne aig Bruaichean Cathkin.

'S i a' chiad bhoireannach às na h-Eileanan Siar a bhios air pàirt a ghabhail anns na Geamaichean.