Beachdan à baile Steòrnabhaigh

Tha sinn anns na seachdainean a dh'fhalbh air tadhal air sreath de choimhearsnachdan air feadh Alba gus beachdan a chluinntinn bhuapa a thaobh an referendum air neo-eisimeileachd na h-Alba.

Tha Catrìona NicIllFhinnein a' toirt sùil air prìomh-bhaile nan Eilean Siar, Steòrnabhagh, far a bheil mòran a' coimhead air eaconamaidh nas seasmhaiche.