Dragh mu Abhagan Sgitheanach

Tha abhagan beaga anns an fhasan an-dràsta an dèidh Cuirm Fhosglaidh Gheamaichean a' Cho-Fhlaitheis.

Air Diardaoin aig Caisteal Armadail, dh'fhoillsich a' Bhana-Phrionnsa Anna ìomhaigh de dhà Abhag Sgitheanach, agus dragh ann gu bheil an dearbh bhriod sin ann an cunnart a dhol à bith.

Tha Eilean Green ag aithris.