Pìobaire Òg na Bliadhna

Chaidh pìobaire òg na bliadhna seo ainmeachadh aig farpaisean pìobaireachd ann am Beinn na Fadhla air Diardaoin.

Tha tuilleadh aig Ruaraidh Rothach.

Air fhoillseachadh