Sluagh mòr aig Geamaichean Uibhist

Chan ann an Glaschu a-mhàin a tha geamaichean a' dol - tha fìor dheagh là air a bhith aca ann an Uibhist far an robh Geamaichean Uibhist a Deas a' dol, agus far an robh a' ghrian a' deàrrsadh.

Tha Shona NicDhòmhnaill ag aithris à Uibhist.

Air fhoillseachadh