Gnìomhachasan beaga na h-Alba

A bheil eaconamaidh na h-Alba a' tuiteam air dheireadh air a' chòrr den Rìoghachd Aonaichte air sgàth mì-chinnt mun referendum?

Tha aithisg bhon bhuidheann Capital Economics ag ràdh gu bheil. Ach chan eil a' bhuidheann Business for Scotland idir ag aontachadh.

Chaidh Ailean Macleòid a thrusadh bheachdan bho dhaoine aig a bheil gnìomhachasan beaga.

Air fhoillseachadh