Adhartas a thaobh seirbheisean cùraim

Dh'fhaodadh gu bheil aonta nas fhaisge eadar Comhairle nan Eilean Siar agus Bòrd Slàinte na sgìre mu sheirbheisean cùraim a roinn eatorra.

Choinnich an dà bhuidheann ri riochdairean Riaghaltais na h-Alba Diardaoin, a dheasbad an dòigh is fheàrr airson an t-seirbheis a leasachadh.

Tha Ruaraidh Rothach ag aithris.

Air fhoillseachadh