Oidhirp air ùidh a thogail ann an hocaidh

Tha dìreach seachdain ri dhol mus tòisich Geamaichean a' Cho-Fhlaitheas ann an Glaschu.

'S ann air Glasgow Green a bhios na farpaisean hocaidh gan cluich.

Ged nach eil hocaidh ro chumanta air a' Ghaidhealtachd, 's ann às a' Chananaich a tha Linda Clement, caiptean sgioba nam ban.

Tha Ailean MacLeoid air a bhith a' bruidhinn rithe.