Kerry Nic a' Phì ga h-ullachadh fhèin

Chan eil ach beagan is seachdain ri dhol a-nis gus an tòisich Geamaichean a' Cho-Fhlaitheis.

Bidh Kerry Nic a' Phì, a' bhuineas do dh'Uibhist a Deas, a' gabhail pàirt ann am farpaisean rothaireachd, ged a bha i san ospadal an t-seachdain seo chaidh agus i a' faighinn leigheas airson lot.

Chan eil i den bheachd gun cuir sin bacadh oirre ge-tà.

Seo Anne Lundon.

Air fhoillseachadh