Beachdan à sgìre Latharna

Mar a tha ann an iomadach sgìre eile, tha taigheadas aig prìs reusanta tearc anns an Òban.

Tha na Nàiseantaich a' cumail a-mach gum biodh cothrom nas fheàrr aca rudeigin a dhèanamh mu dheidhinn ann an dùthaich neo-eisimeileach.

Air an làimh eile, is coltach gu bheil cuid de luchd-gnothachais a' faicinn buaidh an deasbaid mar-thà.

Seo Andreas Wolff.

Air fhoillseachadh