Batan na Bànrigh air Ghàidhealtachd

Às dèidh a bhith a' siubhal air feadh a' Cho-fhlàitheis, tha Batan na Bànrigh a-nis a' dèanamh a shlighe tron Ghàidhealtachd.

Thòisich e ann an Arcaibh air madainn Dihaoine, 's e a' siubhal tro Shiorrachd Rois, a' dèanamh air Inbhir Pheofharain aig a' cheann thall.

Le tuilleadh, seo Calum MacIlleathain.