Bhanaichean bheaga gan cothromachadh

Tha CalMac ag iarraidh air daoine a tha a' siubhail air na h-aiseagan le bhanaichean bheaga nochdadh nas tràithe nan àbhaist, gus am faigh iad air cuideam nam bhanaichean a thomhas.

Tha dragh ann gu bheil cuid air a bhith a' dol fada thairis air a' chuideam a tha ceadaichte, mar dhòigh air brath a ghabail air faraidhean saora.

Ach a-nis, bidh CalMac a' cothromachadh gach bhana.

Le tuilleadh, seo Murray MacLeòid.

Air fhoillseachadh