Batan na Bànrigh ann an Hiort

Tha Batan na Bànrigh air na h-Eileanan an Iar a ruighinn.

Eadar Diluain 's Dimàirt, rinn am batan a shlighe gu tuath tro na h-Eileanan, fiu 's a' falbh a Hiort air heilicoptear air a slighe gu Rubha Robhanais.

Bha am fear-naidheachd againn, Alasdair Friseal, a' siubhal na chois.

Air fhoillseachadh