Batan na Bànrigh ann an Uibhist

Tha Batan na Bànrigh air na h-Eileanan an Iar a ruighinn.

Nochd iad nan ceudan ann an Uibhist gus sealladh fhaighinn air Baton na Banrìgh.

Tha Shona NicDhòmhnaill ag aithris.

Air fhoillseachadh