Taisbeanadh mara ann am Bun Illidh

Tha dualchas luachmhor - air nach eil mòran eòlach san là a th' ann - co-cheangailte ris a' mhuir, leithid mar a chaidh sgìrean is eile an ainmeachadh.

Tha taisbeanadh den mhuir timcheall air Barraigh air fosgladh ann am fear de shàr ionadan ealain a' chinn a tuath - 's e Clàradh na Mara an t-ainm a th' air, 's tha e ri fhaicinn fad na mìos seo ann an Ionad Dualchais Timespan ann am Bun Illidh.

Chaidh Dòmhnall Moireasdan a choimhead air.

Air fhoillseachadh