Cosgaisean lìbhrigidh mì-reusanta

Tha fear-gnìomhachais às an Eilean Sgitheanach ag ràdh gum feum an riaghaltas ìmpidh a chur air companaidhean cosgaisean lìbhrigidh nas cothromaiche a thabhann.

Tha e ag ràdh gun deach £400 iarraidh air airson stuth a chur thuige, rud nach cosgadh ach £15 a chur gu seòladh nach eil ach 10 mìle air falbh air tìr-mòr.

Tha an aithris seo aig Eilidh NicLeòid.