Sàbhailteachd rathaid na cheist

Cha do ràinig an Tour de France an Fhraing fhathast, 's iad air a bhith a' dèanamh an slighe eadar Siorrachd Iorc agus Lunnainn. Ràinig iad am baile Diluain.

Leis mar a thòisich an Tour ann am Breatainn, tha dòchas gun toir e togail do rothaireachd san dùthaich, agus gum brosnaich sin slàinte.

Tha sàbhailteachd na cheist mhòr ge-tà, mar a tha Eilean Green ag aithris.

Air fhoillseachadh