Comhairle a' dol as àicheadh aithrisean

Tha Comhairle nan Eilean Siar air a dhol às àicheadh aithrisean gu bheil cion-airgid a' dol a chur às do leasachadh aig Caisteal Leòdhais.

Nochd aithrisean air-loidhne gun robh uireasbhaidh anns a' bhuidseat a chur a' phròiseict fhèin ann an cunnart, ged a tha a' Chomhairle a' cumail a-mach nach eil airgead a dhìth ach airson an treas earrainn den phròiseict, agus gu bheil iad d1chasach gun tèid sin a lorg.

Ag aithris à Steòrnabhagh, seo Ruaraidh Rothach.