Barrachd feum air bancaichean-bìdh

Dh'fhosgail seachd bancaichean-bìdh air a' Ghàidhealtachd air a' bhliadhna a chaidh seachad.

Thuirt a' bhuidheann charthannais Blythswood gu bheil an àireamh de dhaoine a tha a' dol thuca air èirigh gu mòr ri linn nan atharrachaidhean ann an siostam nan sochairean sòisealta.

Tha Eileen NicDhòmhnaill ag aithris.

Air fhoillseachadh