Iomagain mu sheirbheisean aiseig

Tha Ceannard Chomhairle nan Eilean Siar, Aonghas Caimbeul, air sgrìobhadh gu Ministear na Còmhdhail, ag iarraidh gum bi bàta-bathair a' seòladh eadar Steòrnabhagh agus Ulapul an dèidh dhan Loch Seaforth tòiseachachadh air an t-slighe san t-Sultain.

Tha dragh ann mu dè cho seasmhach 's a bhios am bàt'-aiseig ùr, 's i gu bhith a' seòladh moch is anmoch, seachd là san t-seachdain.

Le tuilleadh, seo Ruaraidh Rothach.

Air fhoillseachadh