40 bliadhna anns an taigh-staile

Tha fear a bha 40 bliadhna ag obair aig Taigh-staile Bhruaich a' Chladaich air a dhreuchd a leigeil dheth.

Bha Donnchadh MacIlleBhrath, a bhiodh tric a' bruidhinn air gnothaichean ceangailte ri uisge-beatha air BBC ALBA agus air Radio nan Gàidheal, gu mòr an sàs ann a bhith ag ath-thogail an taigh-staile ann an 2001, an dèidh dha a bhith dùinte fad seachd bliadhna.

Tha Andreas Wolff air a bhith a' bruidhinn ris an duine fhèin.