Ar nàbaidhean Ceilteach

Tha e coltach gu bheil an referendum air neo-eisimeileachd do dh'Alba a' toirt buaidh fad is farsaing.

Am measg ar càirdean Ceilteach, aig a bheil tomhas de dh'fhèin-riaghladh mar-thà, tha an referendum air deasbad adhbharachadh mu a bhith a' faighinn barrachd chumhachdan, agus gu dearbha barrachd airgid, bho Westminster.

Tha an tè-naidheachd phoileataigeach Anna NicLeòid air a bhith a' tadhal air Èirinn a Tuath agus a' Chuimrigh.