Sgitheanaich draghail mu thuathanas èisg

Chaidh còrr is 80 beachd fa leth a chur gu Comhairle na Gàidhealtachd airson tuathanas èisg ùr a stèidheachadh ann an ceann a deas an Eilein Sgitheanaich.

Tha Hjaltland Seafarms Earranta à Sealtainn airson 10 cèidsichean a chur ann an Loch Shlaopain, far an robh a' chiad tuathanas sna 70an.

Ach ged a bhiodh obraichean ùra ann, tha cuid ag ràdh gun dèan e barrachd cron na feum, mar a tha Eilidh NicLeòid ag aithris.

Air fhoillseachadh