Ofgem a' cur taic ri 'prìs shòisealta'

Tha Ofgem air taic a chur ri prìs dealain nas ìsle dha na h-Eileanan an Iar.

Ann an coinneamh ri Comhairle nan Eilean Siar dh'aontaich Ofgem gun cuireadh iad taic ri prìs shòisealta dhan sgìre.

Bruidhnidh a' Chomhairle a-nis ris a' chompanaidh Scottish and Southern Energy, a dh'fhaicinn an gabh an sgeama a chur air dòigh.

Tha Ruaraidh Rothach ag aithris.