Beachdan à Barraigh agus Bhatarsaigh

Gach seachdain, suas chun an Referendum, tha sinn a' cur na prosbaig air sgìre shònraichte, 's a' faighinn a-mach dè a tha muinntir an àite a' smaoineachadh mu na tha a' dol.

An t-seachdain seo, tha sinn an eileanan àlainn Bharraigh is Bhatarsaigh.

Tha an tè-naidheachd, Shona NicDhòmhnaill, air beachdan fhaighinn air gnothaichean leithid iasgach, turasachd, agus gu leòr eile.