Dòchas mun chàball dealain

Tha tomhas de dhòchais air nochdadh mun chàbal dealain eadar na h-Eileanan an Iar is Tìr Mòr na h-Alba.

An dèidh do dh'Fhòram Lìbhrigidh Cumhachd Ath-nuadhachail nan Eilean coinneachadh airson a' chiad uair ann an Glaschu Diardaoin, tha dùil a-nis gun cuir SSE prògram obrach ri chèile ro dheireadh an t-Sultain.

Tha dòchas ann gun seall sin gu bheil càball dealain airidh air na cosgaisean mòr a bhiodh na lùib.

Tha an aithris seo aig an fhear naidheachd phoileataigeach againn, Darren Linc.