Farpais Eòrpach nan còmhlan pìoba

Bidh Còmhlan Pìoba an Eilein Sgitheanaich a' gabhail pàirt sa chiad cho-fharpais nan eachdraidh air an deireadh sheachdain seo.

Air Disathairne, bidh iad a' siubhal a dh'Fharrais airson nan Co-fharpaisean Eòrpach.

Chaidh Eilidh NicLeòid a dh'fhaicinn mar a bha an deasachadh aca a' dol.