Deasbad ann an Taigh nam Morairean

Tha Taigh nam Morairean air a bhith a' cumail deasbad air iomairt neo-eisimeileachd na h-Alba.

Tha 85 là ri dhol chun an referendum, nuair a thèid faighneachd do mhuinntir na h-Alba co-dhiù am bu chòir do dh'Alba a bhith na dùthaich neo-eisimeileachd.

Tha am fear-naidheachd poileataigeach againn, Niall O'Gallagher air a bhith a' leantainn an deasbaid.