Inbhe do chruinneachadh Gàidhealach

Thèid inbhe shònraichte UNESCO a bhuileachadh air Cruinneachadh MhicGilleMhìcheil MhicBhatair, an cruinneachadh de chultar 's eachdraidh Ghàidhealach.

Tha e am measg naoi stòrasan a gheibh inbhe am-bliadhna mar fheadhainn a tha glè chudromach a thaobh dualchas na Cruinne.

Chaidh an cruinneachadh a chur ri chèile leis an Liosach Alasdair MacGilleMhìcheil anns an 19mh Linn.