Iasgairean agus an referendum

Le beagan is trì mìosan gus a' bhòt sinn san referendum, tha barrachd is barrachd Albannaich a' beachdachadh air dè a' bhuaidh a bhiodh aig neo-eisimeileachd air am bith-beò.

An t-seachdain seo, tha obair an iasgaich a' tighinn fon phrosbaig agus sinn air a bhith a' faighneachd do dh'iasgairean dè mar a tha iadsan a' faireachdainn mu bhòt a dh'fhaodadh atharrachadh mòr a thoirt air am beòshlaint.

Tha an aithris seo aig Darren Linc.