£700,000 dha Stòras Uibhist

Tha an t-uachdaran coimhearsnachd, Stòras Uibhist, air còrr is £700,000 fhaighinn sa chiad earrann de dh'airgead bhon tuath-gaoithe ann an Uibhist a Deas. Tha sin barrachd na bha dùil ris.

Thèid an t-airgead a chosg air fiachan na buidhne a lùghdachadh agus air pròiseactan leasachaidh san sgìre.

Tha an aithris seo aig Shona NicDhòmhnaill.

Air fhoillseachadh