Niall Iain Dòmhnallach

Niall Iain Dòmhnallach, a' bruidhinn air Aithris na Maidne.