Seirbheis ùr aillse

Tòisichidh seirbheis anns na h-Eileanan an Iar a bheir cuideachadh do dhaoine air a bheil aillse nach gabh leigheas.

'Son a' chiad uair a-riamh, bidh nursaichean fo stiùir na buidhne Marie Cuire ag obair làn-ùine ann an Uibhist is Barraigh, leis an dòchas sin a' leudachadh gu Leòdhas anns na Hearadh.

Thàinig an t-airgead bho Marie Curie agus Bòrd Slàinte nan Eilean Siar.

Air fhoillseachadh