100 Là chun an Referendum

Chomharraich an dà thaobh san deasbad mu neo-eismeileachd na h-Alba 100 là ann gu là na bhòta.

Tha an iomairt Bu Chòir a' moladh dhan luchd-taic aca an aire a chur ri daoine a tha fhathast gun co-dhùnadh a dhèanamh mar a bhòtas iad.

Ach tha an iomairt Nas Fheàrr Còmhla ag ràdh gu bheil dith ùine agus argamaidean air luchd-taic neo-eismeileachd.