100 Là - Bu Chòir

Chan eil ach 100 là ri dhol ron bhòt air neo-eisimileachd na h-Alba. Tha Alasdair Allan a' riochdachadh 'Bu Chòir'.