D-Day - Inbhir Aora

Tha 70 bliadhna ann bho D-Day, nuair a chaidh saighdearan gu tìr ann an Normandy san Fhraing.

Bha cuid de na saighdearan a bha an lùib na h-iomairt air ùine a chur seachad ann an Earra-Ghàidheal 's iad a' trèanadh faisg air Inbhir Aora.

Air fhoillseachadh