Gainnead connaidh mhara an Uibhist

Tha iasgairean ann an Uibhist a' gearain nach eil iad a' faighinn connadh mar bu chòir.

Tha iad ag ràdh nach eil, glè thric, connadh gu leòr anns na tancaichean aig na cidheachan agus gu bheil sin a' cur bacadh orra bho bhith faighinn gu muir.

Tha rannsachadh ann a-nis a dh'fhaicinn ciamar a ghabhas a chùis a leasachadh.

Seo Murray MacLeòid.