Seirbheis ùr sinnsearachd

Tha e gu bhith nas fhasa na bha e a-riamh do mhuinntir na Gàidhealtachd craobh-teaghlaich an sinnsearachd a rannsachadh.

Chaidh seirbheis ùr fhoillseachadh gu h-oifigeil Dimàirt aig Tasglann na Gàidhealtachd an Inbhir Nis.

Gheibh daoine cothrom a-nis air fiosrachadh nach robh furasta fhaighinn ron seo gun siubhal a Dhùn Èideann.

Tha Dòmhnall Moireasdan ag aithris.