Crainn Uibhist gan deasbad

Chaidh fhàgail air an MOD nach eil iad 'son còmhradh ris an fheadhainn a tha airson dà chrann-gaoithe a chur an-àirde anns a' Chlachan ann an Uibhist a Tuath.

Bha èisteachd phoblach ann mun ghnothach ann am Beinn na Fadhla Dimàirt is neach-sgrùdaidh Riaghaltas na h-Alba a' trusadh fiosrachaidh mun phlana.