Leudachadh air sgeama nan gèadh

Dhearbh Dualchas Nàdair na h-Alba gun tòisich sgeama spadaidh nan gèadh ann an Leòdhas is na Hearadh as t-Earrach an ath-bhliadhna.

Tha an sgeama air a bhith a' leantainn ann an Uibhist mar-thà, 's dragh air a bhith air croitearan agus tuathanaich mu dheidhinn a mhilleadh a tha na geòidh air a bhith a' dèanamh air bàrr agus ionaltradh.

Tha an aithris seo aig Ruaraidh Rothach.

Air fhoillseachadh